Új oldal

 • DSC_0036.jpg
 • DSC_0017.jpg
 • DSC_0069.jpg
 • DSC_0078.jpg
 • DSC_0049.jpg
 • DSC_0098.jpg
 • DSC_0106.jpg
 • DSC_0139.jpg
 • DSC_0181.jpg
 • DSC_0170.jpg
 • DSC_0187.jpg

Konferen?ní místnost

Na?e konferen?ní sál je ideální pro po?ádání setkání, ?kolení a recepcí a? pro 35 osob. Po dokon?ení práce mohou na?i hosté relaxovat v saun?. (Zdarma) Ceník od 23 EUR / noc / osoba, v?etn? snídan? Zajdeme konferen?ní sál 68EUR + DPH / denDoporu?ujeme dort, kávu a ch?ipky v dob? p?estávky: 3 EUR / osobaOpou?tí se ob?d a ve?e?e. k zap?j?ení:

projektor
p?enosná prezen?ní papírová tabule