Új oldal

  • 7875346c-c7f0-44c4-9dee-bd4490cb8f1a
  • IMG_20190115_143631.jpg
  • IMG_20190115_143746.jpg
  • IMG_20190115_143851.jpg

Konferen?ní místnost

Na?e konferen?ní sál je ideální pro po?ádání setkání, ?kolení a recepcí a? pro 35 osob. Po dokon?ení práce mohou na?i hosté relaxovat v saun?. (Zdarma) Ceník od 23 EUR / noc / osoba, v?etn? snídan? Zajdeme konferen?ní sál 68EUR + DPH / denDoporu?ujeme dort, kávu a ch?ipky v dob? p?estávky: 3 EUR / osobaOpou?tí se ob?d a ve?e?e. k zap?j?ení:

projektor
p?enosná prezen?ní papírová tabule