Nova stranica

  • 7875346c-c7f0-44c4-9dee-bd4490cb8f1a

Konferencijska soba

Na?a kongresna dvorana idealna je za organiziranje sastanaka, treninga i prijema za do 35 osoba. Nakon zavr?etka posla, gosti se mogu opustiti u sauni. (Besplatno) Cjenik od 23 EUR / no? / osoba, doru?ak uklju?en Sutra konferencijska dvorana 68EUR + PDV / danPreporu?ujemo kola?e, kavu i cripove u pauzi: 3 EUR / osoba na zahtjev ru?ak i ve?era na raspolaganju. raspolo?ivo

projektor
flipchart