Új oldal

  • 7875346c-c7f0-44c4-9dee-bd4490cb8f1a

Konferen?ná miestnos?

Konferen?ná sála je ideálna pre organizovanie stretnutí, ?kolení a recepcií a? pre 35 osôb. Po dokon?ení práce mô?u hostia relaxova? v saune. (Zadarmo) Cenník od 23 EUR / noc / osoba, ra?ajky zahrnuté Zajtra konferen?ná sála 68EUR + DPH / de?Doporu?ujeme dort, kávu a chvosty v ?ase prestávky: 3 EUR / osoba Na po?iadanie k dispozícii obed a ve?era. k dispozícii na po?i?anie:

projektor
flipchart