Sala za Konferencije

 • DSC_0036.jpg
 • DSC_0017.jpg
 • DSC_0069.jpg
 • DSC_0078.jpg
 • DSC_0049.jpg
 • DSC_0098.jpg
 • DSC_0106.jpg
 • DSC_0139.jpg
 • DSC_0181.jpg
 • DSC_0170.jpg
 • DSC_0187.jpg

Sala za Konferencije

Sala za konferencije je prigodna za održavanje raznih programa, kurseva, prijema do 35 osoba. Po završetku posla gosti se mogu odmoriti u sauni (besplatno). O organizovanju i cenama se detaljnije informišite preko jednog od naših kontakata. 
Za koferenciju se može iznajmiti:
Projektor
Tabla za prezentaciju